Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Bajzová, Jana
    Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který se zaměřuje na založení podnikání v oblasti pohostinství. Tato práce zohledňuje možnosti vybrat si vhodný produkt či službu ke svému podnikání, mít přehled o konkurenci, ...
  • Posouzení finanční výkonnosti společnosti pomocí analýzy časových řad 

    Kalousková, Petra
    Diplomová práce se zabývá posouzením aktuální finanční situace společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. za pomoci analýzy časových řad. Teoretická část se zaměřuje na popis finančních ukazatelů, analýzy časových řad a ...