Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza vymáhání pohledávek ve společnosti MERCI, s. r. o. 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vymáháním pohledávek ve společnosti MERCI, s. r. o. Teoretická část vymezuje problematiku pohledávek, a to nejen jejich vymáhání, ale i to, co s vymáháním pohledávek souvisí tedy vznik, ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Musilová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vývojem vybraných podniků financovaných rizikovým kapitálem. Teoretická část bude zaměřena na problematiku týkající se rizikového a rozvojového kapitálu a na finanční analýzu, ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Bobinie Photography 

  Třasoňová, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků Bobinie Photography. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení hlavních marketingových pojmů, metod a technik marketingového výzkumu, dále se pak ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace vybrané společnosti 

  Třasoňová, Dominika
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybrané společnosti. Teoretická část této práce shromažďuje poznatky z oblasti marketingového mixu, který je pak dále zaměřen na propagaci a nástroje komunikačního mixu. ...
 • Phillipsova křivka v podmínkách České republiky 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce pojednává o Phillipsově křivce v podmínkách české ekonomiky. Platnost substitučního vztahu mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti je testována pomocí regresní analýzy na reálných datech České republiky ...