Now showing items 1-1 of 1

  • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

    Muzikář, Vladimír
    Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na území u řeky Svitavy v Brně-Husovicích. Část řešeného území je definována jako brownfield - konkrétně se jedná o bývalý areál formy Zetor. Na vymezeném území je navržena ...