Now showing items 1-13 of 13

 • Elektrický lanový kladkostroj 

  Rada, Aleš
  Tématem diplomové práce je elektrický lanový kladkostroj 5t, který bude umístěn v hale. Cílem výpočtové a výkresové dokumentace je, abych navrhl a provedl kontrolu pohonů zdvihu a pojezdu kladkostroje , strojních komponent ...
 • Jednonosníkový mostový jeřáb MV 6,3/9 

  Čížek, Ondřej
  Bakalářské práce se zabývá jednonosníkovým mostovým jeřábem s podvěsnou kočkou o nosnosti 6,3t. Cílem je návrh hlavních nosných prvků, který jsem rozdělil do tří hlavních částí. První se zabývá návrhem mostu jeřábu, druhá ...
 • Jeřábová kočka 36t 

  Kantor, Roman
  Diplomová práce se zabývá řešením hlavních rozměrů jeřábové kočky o nosnosti 36t, která bude používána pro nakládku a vykládku železného šrotu, pro manipulaci se šrotem je použit břemenový elektromagnet. Výpočtová část ...
 • Mobilní jeřáby na kolovém podvozku 

  Ruibar, Jakub
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma mobilní kolové jeřáby a jejich momentální vývojový stav. Dále rozebírá jednotlivá konstrukční řešení a ekonomické aspekty.
 • Mostový jeřáb 18 t x 28 m 

  Veselý, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ocelové konstrukce pojízdného mostového jeřábu o rozpětí 28 metrů, nosnosti 18 tun s výškou zdvihu 6,5 metrů. Jeřáb bude umístěn v hale. Řešení daného zadání obsahuje výpočet ...
 • Osobní výtah 

  Staněk, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci trakčního osobního výtahu TOV 250. První část pojednává o současném stavu výtahu před modernizací, druhá se zabývá způsobem modernizace výtahu a třetí část obsahuje základní ...
 • Příčník mostu jeřábu 36 000 kg 

  Čiscoň, Jan
  Cílem předložené práce bylo vytvořit "Technickou dokumentaci Příčníku mostu jeřá-bu". Zadaný vzor obsahoval tyto vstupní podmínky: nosnost jeřábu 36000 kg, rozpětí mostu 23,1m, hmotnost kočky 5800kg, rozchod kočky 2400 mm, ...
 • Rám kabiny výtahu 

  Caha, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem rámu kabiny osobního výtahu o nosnosti 630kg (8 osob). Rychlost tohoto výtahu je 1ms-1. Součástí je výpočet provedený pomocí metody konečných prvků. Nosná konstrukce ...
 • Rám výtahu 

  Seják, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na několik částí osobního elektrického trakčního výtahu. Hlavním úkolem je navrhnout koncepci rámu pro výtahový stroj Sassi Toro s odkláněcí kladkou pro nosnosti 1000 až 1600 kg. Je nezbytné ...
 • Stabilní šikmý pásový dopravník 

  Prachař, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stabilního šikmého pásového dopravníku na přepravu drceného kameniva s požadovaným dopravním výkonem 130 t/hod. V úvodu je popsán obecný přehled a rozdělení pásových dopravníků. Další ...
 • Vodorovný pásový dopravník 

  Novotný, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vodorovný pásový dopravník o dopravním výkonu 80 t/hod . Přepravovaným materiálem je písek a štěrk. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje hlavní ...
 • Vodorovný pásový dopravník 

  Korčián, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním řešení vodorovného pasového dopravníku na přepravu kovových třísek od výrobního stroje na vzdálenost 5m. V této práci je proveden funkční vypočet, který obsahuje stanovení ...
 • Zajišťovací mechanismus kontejneru 

  Kubín, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá řešením zajišťovacího mechanismu kontejneru, který je součástí nákladního automobilového přívěsu. Její naplní je návrh vhodného pneumaticko-mechanického zajišťovacího mechanismu pro bezpečnou ...