Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Rozsypalová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové nástroje posilující konkurenceschopnost společnosti Tesco Stores ČR a. s. s orientováním především na marketingovou komunikaci. Teoretická část se opírá o vysvětlení pojmů ...
 • Optimalizace zkušebního pracoviště pro konečnou kontrolu sporáku na výrobní lince 

  Nábělková, Irena
  Předmětem diplomové práce je analýza tří kontrolních pracovišť pro konečnou kontrolu sporáku a zjištění, které pracoviště bude vhodné optimalizovat. V práci je uveden návod k obsluze zkušebního zařízení a zkušební předpisy ...
 • Velká soustružnická centra 

  Nábělková, Irena
  Tato bakalářská práce se zabývá velkými soustružnickými centry. První část práce je tvořena rešerší, kde jsou rozdělena a popsána velká soustružnická centra. U jednotlivých obráběcích center jsou uvedeny možnosti jejich ...