Now showing items 1-2 of 2

  • Strategie rozvoje malého podniku 

    Nácovský, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu vybrané společnosti a jejího okolí. Pomocí strategické analýzy je určena konkurenční výhoda a pozice podniku na trhu. V souladu se strategickými cíli podniku a ...
  • Vláknově optické senzory pro biomedicínu: experimentální studie plastových optických vláken 

    Nácovský, Tomáš
    Cílem této práce je experimentální studium mikrostrukturálních polymerových optických vláken (mPOF) a jejich možné aplikace jako základního stavebního kamenu pro optické vláknové senzory jako i experimentální sestavení ...