Now showing items 1-1 of 1

  • Hydraulická drsnost vodovodních potrubí 

    Náplavová, Eva
    Bakalářská práce se zabývá hydraulickou drsností vodovodních potrubí, jejím zohledněním při hydraulickém modelování a následnou kalibrací hydraulického simulačního modelu. V teoretické části práce je zpracována literární ...