Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulická drsnost vodovodních potrubí 

    Náplavová, Eva
    Bakalářská práce se zabývá hydraulickou drsností vodovodních potrubí, jejím zohledněním při hydraulickém modelování a následnou kalibrací hydraulického simulačního modelu. V teoretické části práce je zpracována literární ...
  • Kalibrace hydraulického modelu vodovodní sítě 

    Náplavová, Eva
    Diplomová práce se zabývá kalibrací hydraulických simulačních modelů, zejména metodami, které se pro kalibraci používají a dále parametry, které jsou při kalibraci upravovány. V teoretické části je zpracována literární ...