Now showing items 1-2 of 2

  • Prioritní paketové fronty v FPGA 

    Németh, František
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia paketových front a následným návrhom v jazyku VHDL pre možnosť nasadenia vo vysokorýchlostných paketových sietiach. V teoretickej časti práce sú podrobnejšie rozobraté ...
  • Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

    Németh, František
    Bakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie ...