Now showing items 1-20 of 21

 • Binokulární vidění 

  Němcová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků pomocí brýlí. Je zde pojednáno o anatomii i fyziologii oka a vidění jako nedílných součástech binokulárního ...
 • A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression 

  Němcová, Andrea; Smíšek, Radovan; Maršánová, Lucie; Smital, Lukáš; Vítek, Martin (Hindawi, 2018-07-18)
  The assessment of ECG signal quality after compression is an essential part of the compression process. Compression facilitates the signal archiving, speeds up signal transmission, and reduces the energy consumption. ...
 • Detekce chůze a stanovení počtu kroků s využitím chytrého telefonu 

  Kočendová, Kateřina
  Práce je zaměřena na detekci chůze a běhu a následné stanovení počtu kroků. Testování je provedeno na několika záznamech běžné denní fyzické aktivity člověka, které obsahují úseky klidu, chůze a běhu. Záznam je snímán ...
 • Detekce pádu pomocí chytrého telefonu 

  Strejček, Jakub
  Práce pojednává o základním zpracování dat z akcelerometru v mobilním telefonu k detekci jeho pádu, resp. detekci pádu osoby, která má mobilní telefon u sebe. Správnou detekcí pádu lze v budoucnu předejít mnoha vážným ...
 • Detekce stresu 

  Jindra, Jakub
  Detekce stresu založená na non-EEG fyziologických datech může být užitečná pro monitoraci řidičů, pilotů, ale také sledování psychického stavu v běžném každodenním životě – tedy všude tam, kde je monitorace standardním EEG ...
 • ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study 

  Maršánová, Lucie; Ronzhina, Marina; Smíšek, Radovan; Vítek, Martin; Němcová, Andrea; Smital, Lukáš; Nováková, Marie (Nature, 2017-09-11)
  Accurate detection of cardiac pathological events is an important part of electrocardiogram (ECG) evaluation and subsequent correct treatment of the patient. The paper introduces the results of a complex study, where various ...
 • Evaluation of Distortion of ECG Signals after Compression 

  Němcová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Evaluation of compression quality is essential part of data compression. No unified approach exists in this area and comparison of different algorithms is very difficult. The paper deals with 13 common efficiency and quality ...
 • Eyetracking při řešení dopravních situací 

  Veselá, Cindy
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pohybu očí pomocí eyetrackeru při řešení dopravních situací. Teoretická část popisuje anatomii oka a druhy očních pohybů. Dále objasňuje způsoby sledování pohybu očí se zaměřením ...
 • Hodnocení kvality signálů EKG 

  Scholasterová, Viktorie
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality signálů EKG. Jejím hlavním cílem je prostudovat teoretický základ pro realizaci vybraných metod hodnocení kvality signálů EKG. V teoretické části je popsána elektrokardiografie, ...
 • Hodnocení kvality signálů EKG 

  Bracková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tématem hodnocení kvality signálů EKG. Teoretická část práce obsahuje přehled nastudovaných metod a vysvětlení základních principů spojujících se s hodnocením kvality EKG signálů. Praktická ...
 • Hodnocení tepové frekvence a saturace krve kyslíkem pomocí chytrého telefonu 

  Jordánová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením tepové frekvence a saturace krve kyslíkem pomocí mobilních telefonů. Popisuje typy senzorů mobilních telefonů a jejich využitelnost ve zdravotnickém sledování. Dále popisuje principy ...
 • Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie 

  Němcová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavy pomocí elektrookulografie (EOG). Teoretická část pojednává o samotné elektrookulografii, únavě i metodách, pomocí kterých se dá únava z EOG detekovat. Praktická část obsahuje návrh ...
 • Komprese signálu EKG 

  Blaschová, Eliška
  Práce představuje nejznámější metody komprese, které byly zveřejněny. Komprese signálu EKG je důležitá především pro úsporu místa v paměťových zařízeních nebo pro zefektivnění přenosu dat. Využití vlnkové transformace pro ...
 • Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení 

  Had, Filip
  Komprese signálů je nezbytnou součástí pro snímání EKG, z důvodu poměrně velkého objemu dat, která je nutno především bezdrátově posílat na analýzu. Právě kvůli bezdrátovému odesílání je nutné objem dat co nejvíce ...
 • Krokoměr a detekce pádu 

  Vraňáková, Sofia
  Práca je zameraná na problematiku snímania ľudskej aktivity pomocou inerciálnych senzorov zabudovaných v inteligentných zariadeniach a následnej detekcii chôdze, krokov a pádu zo signálu nasnímaného akcelerometrom v ...
 • Měření tepové frekvence pomocí chytrého telefonu 

  Víteček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá možností měření tepové frekvence pomocí chytrého telefonu. V dnešní době velká část lidí vlastní chytrý mobilní telefon a novější přístroje díky svým senzorům a dalšímu vybavení dokáží ...
 • Porovnání dat z chytrých telefonů, náramků a specializovaných zařízení 

  Kačníková, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním dát z chytrých telefónov, náramkov a špecializovaných zariadení. V práci je zahrnutý popis možností záznamu pomocou rôznych zariadení ako je chytrý telefón, náramok Axivity AX3 ...
 • Recommendations for ECG Acquisition Using BITalino 

  Němcová, Andrea; Maršánová, Lucie; Smíšek, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Cardiovascular disorders are still the most common cause of death in Western countries. In addition to cardiologists´ care, patient self-examination is the growing area nowadays. For this purpose, mobile devices for ECG ...
 • Segmentace signálu EKG na základě kvality odhadnuté z akcelerometrických dat a komprese kvalitních segmentů 

  Opravilová, Kamila
  Tato diplomová práce je věnována segmentaci EKG signálu na základě jeho kvality a doplněna kompresí kvalitních úseků vhodných pro diagnostiku (v telemedicíně). Zcela novým přístupem je použití akcelerometrických dat ke ...
 • Stanovení krevního tlaku pomocí chytrého telefonu 

  Vařečka, Martin
  Krevní tlak je jedním ze základních ukazatelů zdravotního stavu kardiovaskulárního systému. Vysoký krevní tlak je hlavním rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční, aterosklerózy a mozkových příhod. Z toho ...