Now showing items 1-20 of 100

 • Aktivní látky technického konopí a jejich využití v kosmetice 

  Kubáčková, Eliška
  Konopí je díky svému bohatému obsahu látek unikátní rostlinou, která vykazuje mnohé léčebné účinky. Tato bakalářská práce se zabývá především charakterizací biologicky aktivních látek v konopí setém, které jsou popsány v ...
 • Analýza biologicky aktivních látek v oleji z meruňkových jader. 

  Valasová, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu biologicky aktivních látek v oleji z meruňkových jader. Meruňkový olej se v poslední době začal hojně využívat v kosmetickém průmyslu, zejména jako masážní olej nebo součást hydratačních ...
 • Analýza glukanů v rostlinných a mikrobiálních vzorcích 

  Vít, Radek
  Předložená diplomová práce se zabývá studiem glukanů u vybraných druhů kvasinek, řas a materiálů rostlinného původu. Kultivace byly prováděny za účelem co nejvyšší produkce glukanů za různých teplotních podmínek a v různých ...
 • Antimikrobiální látky rostlin a jejich využití v přípravcích proti akné 

  Alexová, Adéla
  Cílem bakalářské práce je stanovení vybraných aktivních látek z různého rostlinného materiálu a možnost jejich aplikace do kosmetického výrobku určeného proti akné. V teoretické části je vypracovaný přehled aktivních látek, ...
 • Antimikrobiální účinky extraktů z rostlin na kvasinkové původce kožních mykóz 

  Posztósová, Gyöngyi
  Povrchové kožné mykózy sú relatívne rozšírené a postihujú stále viac ľudí. V súčasnosti sa na terapiu mykóz používajú liečivá ako ketokonazol, flukonazol a iné. Na tieto liečivá sa patogény občas stanú rezistentné. Vhodným ...
 • Aplikace pro stanovení tepové frekvence pomocí chytrého telefonu 

  Šara, Kryštof
  Tato studentská práce se zabývá problematikou biosignálů srdce, jejich zpracováním, možnostmi jejich snímání pomocí konvenčních a chytrých zařízení a regulacemi mobilních zařízení ve zdravotnictví. Dílem práce je rovněž ...
 • Binokulární vidění 

  Němcová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků pomocí brýlí. Je zde pojednáno o anatomii i fyziologii oka a vidění jako nedílných součástech binokulárního ...
 • Charakterizace a aplikace mikrovlnného plazmatu pro hojení ran 

  Truchlá, Darina
  Nízkoteplotná plazma nachádza veľké využitie v súčasnej medicíne. Predstavuje celú radu aktívnych častí ako sú nabité častice, UV žiarenie, elektrické pole, radikály, excitované atómy a molekuly. Táto komplikovaná chémia ...
 • Charakterizace a stabilizace pankreatinu 

  Wurstová, Agáta
  Práce se zaměřuje na studium enzymatické směsi pankreatinu, její charakterizaci a následnou enkapsulaci do liposomů. Jako srovnávací proteiny byly použity hovězí sérový albumin a trypsin. Charakterizace pankreatinu se ...
 • Charakterizace jednotlivých fází kultivace karotenogenních kvasinek 

  Valentová, Lucie
  Předložená bakalářská práce se zabývá sledováním metabolické aktivity a morfologie vybraných biotechnologicky významných karotenogenních kvasinek, a to Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces shibatanus a Phaffia rhodozyma v ...
 • Charakterizace kvasinkových a řasových metabolitů pomocí instrumentálních technik 

  Kurowska, Klára
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou a produkcí vybraných mikrobiálních metabolitů kvasinky Rhodotorula kratochvilovae v porovnání s různými druhy mikrořas. V teoretické části byly shrnuty poznatky o podmínkách ...
 • Charakterizace organických nanočástic s enkapsulovanými antimikrobiálními peptidy 

  Vejrostová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci částic s enkapsulovaným antimikrobiálním peptidem – lysozymem. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zaměřená na charakterizaci a popis antimikrobiálních ...
 • Charakterizace rostlinné složky vybraných potravin pomocí technik molekulární biologie a instrumentálních metod 

  Tomíšek, Martin
  Cílem diplomové práce bylo srovnání hodnocení autenticity potravinářských výrobků s ovocnou složkou pomocí instrumentálních a molekulárních metod. Konkrétně byla prokazována přítomnost borůvek ve vybraných komerčně dostupných ...
 • A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression 

  Němcová, Andrea; Smíšek, Radovan; Maršánová, Lucie; Smital, Lukáš; Vítek, Martin (Hindawi, 2018-07-18)
  The assessment of ECG signal quality after compression is an essential part of the compression process. Compression facilitates the signal archiving, speeds up signal transmission, and reduces the energy consumption. ...
 • Complex study on compression of ECG signals using novel single-cycle fractal-based algorithm and SPIHT 

  Němcová, Andrea; Vítek, Martin; Nováková, Marie (Springer Nature, 2020-09-25)
  Compression of ECG signal is essential especially in the area of signal transmission in telemedicine. There exist many compression algorithms which are described in various details, tested on various datasets and their ...
 • Detection Of P Wave During Second-Degree Atrioventricular Block In Ecg Signals 

  Maršánová, Lucie; Němcová, Andrea; Smíšek, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Automatic detection of P wave during the second-degree AV block is the main condition for automatic detection of this pathology. This work deals with developing of the algorithm for P wave detection. The algorithm is ...
 • Detekce chůze a stanovení počtu kroků s využitím chytrého telefonu 

  Kočendová, Kateřina
  Práce je zaměřena na detekci chůze a běhu a následné stanovení počtu kroků. Testování je provedeno na několika záznamech běžné denní fyzické aktivity člověka, které obsahují úseky klidu, chůze a běhu. Záznam je snímán ...
 • Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG 

  Dufková, Barbora
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními metodami detekce QRS komplexů ve vícesvodovém signálu EKG a s možnostmi implementace těchto metod v programu Matlab. V práci jsou nejprve popsány způsoby předzpracování ...
 • Detekce pádu pomocí chytrého telefonu 

  Strejček, Jakub
  Práce pojednává o základním zpracování dat z akcelerometru v mobilním telefonu k detekci jeho pádu, resp. detekci pádu osoby, která má mobilní telefon u sebe. Správnou detekcí pádu lze v budoucnu předejít mnoha vážným ...
 • Detekce stresu 

  Jindra, Jakub
  Detekce stresu založená na non-EEG fyziologických datech může být užitečná pro monitoraci řidičů, pilotů, ale také sledování psychického stavu v běžném každodenním životě – tedy všude tam, kde je monitorace standardním EEG ...