Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní řešení návrhu dopravní stavby 

    Němcová, Klára
    Cílem bakalářské práce je navrhnout připojení průmyslové zóny na stávající silnici II. třídy do zadaného zaměření. A dle zadané diagnostiky a intenzity dopravy navrhnout novou konstrukci vozovky.