Now showing items 1-3 of 3

 • Studentský dům na Starém Brně 

  Hettešová, Miroslava
  Riešené územie sa nachádza v časti starého Brna v blízkosti Mendlovho námestia. Parcela leží na významnom mieste z historického hžadiska. Tu v minulosti stála jedna z najstarších stavieb na území Brna kostol Sv. Prokopa a ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Burešová, Jana
  Koncept: vytvoření nové " KLIDNÉ ULICE" konkurující ulici Křížové( ruch, množství aut), vytvoření nových veřejných a poloveřejných prostorů plných barev, zeleně a ploch odpočinku.
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Hlavsa, Tomáš
  Projekt řeší návrh studentského bydlení na Starém Brně s blízkou vazbou na střed města. Přináší nové pohledy na utváření a stavění v městském bloku. Vnitroblok je pojat jako syntéza klidové a obslužné funkce města.