Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizační úlohy na bázi částicových hejn (PSO) 

    Němeček, Patrik
    Práce se zabývá optimalizací na bázi částicových hejn. V teoretické části je nejprve stručně popsána problematika optimalizace. Poté se značná část věnuje celkovému popisu optimalizačního algoritmu na bázi částicových hejn ...
  • Síťová aplikace hry kanasta 

    Němeček, Patrik
    Tato práce popisuje analýzu, návrh, implementaci a testování síťové aplikace hry Kanasta. Jde o karetní hru pro 2 až 4 hráče, kde hráči spolu hrají po síti. V této práci je popsán a použit model klient/server, síťové ...