Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh zařízení pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí 

  Janečka, Jan
  Disertační práce se zabývá hodnocením tepelného stavu prostředí v uzavřených místnostech, ve kterých se nachází člověk. Docílení tepelné pohody souvisí s tepelnou bilancí lidského těla. Člověk při své práci produkuje teplo, ...
 • Pivovar Hoppy Friends 

  Němeček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem pivovaru Hoppy Friends, který je situovaný ve městě Moravská Třebová. Objekt je navržen třipodlažní a je podsklepený. V podzemním podlaží je umístěn ležácký sklep spolu s chadícím boxem. ...
 • Porovnání a převod databází signálních drah 

  Němeček, Pavel
  Tato práce se zabývá porovnáním a převodem databází signálních drah. Značná část je věnována databázím KEGG a BioCarta. V práci jsou rozebrány formáty poskytovaných dat. Při hledání překryvů drah mezi databázemi zkouším ...
 • Rodinný dům s pivovarem T:O:P v Jevíčku 

  Němeček, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem samostatně stojícího rodinného domu s pivovarem T:O:P na stavebních parc. č. 88/13 a 88/14 v Jevíčku. Bakalářská práce je vyhotovena ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. ...
 • Soustava hodnocení tepelného stavu prostředí a analýza jejich nejistot měření 

  Košíková, Jana
  Disertační práce se zabývá hodnocením tepelného stavu vnitřního prostředí, v kterém se nacházejí lidé. Tepelné pohodě se v dnešní době věnuje velká pozornost. Jestliže se člověk v daném prostředí necítí dobře, pak dělá ...
 • Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu 

  Němeček, Pavel
  První část práce je zaměřena na teoretický rozbor metod zobrazování objemových dat. Analyzovány jsou jak metody zobrazující objemová data pomocí převedu na síť trojúhelníků, tak metody přímého zobrazení objemových dat. ...