Now showing items 1-5 of 5

 • Nástroje pro vrtání a jejich využití 

  Němeček, Tomáš
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro vrtání a jejich využití je zaměřena na charakteristiku vrtacích nástrojů, charakteristiku metod, charakteristiku materiálů vrtacích nástrojů a zajištění sortimentu u producentů nástrojů.
 • Svařování jemnozrnných ocelí typu DOMEX vláknovým YbYAG laserem. 

  Němeček, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá experiment svařování vysokopevných ocelí Domex s použitím vláknového laseru. Práce obsahuje literární rešerši, která popisuje vlastnosti ...
 • Technologický postup výroby součásti OTVÍRÁK 

  Němeček, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výstřižku – součásti z ocelového plechu S235JR (ČSN 11 375). Na základě literární studie problematiky stříhání a výpočtů bylo ...
 • Úzkopásmové filtry pro signály EKG 

  Němeček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou a způsoby filtrování signálu EKG. Zaměření bylo na úzkopásmovou filtraci a to především pomocí filtrů Lynnova typu. Úkolem této práce bylo navrhnout filtry na ...
 • Využití kumulací pro biologické signály 

  Němeček, Tomáš
  Cílem této práce je seznámit se s teorií kumulací signálů, s metodou filtrovaných residuí a s metodami změny délky signálu, a ověřit funkčnost těchto metod úpravy signálu. Práce obsahuje teoretický rozbor problematiky, ...