Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Podešva, Michal
    Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku Zlínterm, s. r. o. v období let 2001 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje opatření a návrhy řešení stávající situace, ...
  • Informatizace státní správy 

    Vaculík, Lukáš
    Tato práce je zaměřena na zhodnocení současné situace v oblasti informatizace státní správy na území Jihomoravského kraje. Zabývá se aktuálními potřebami občanů a úřadů ve vzájemné komunikaci. Práce také představuje dva ...