Now showing items 1-3 of 3

 • Alternativní zdroje energie pro RD 

  Němec, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dodávky tepelné energie pro rodinné domy z obnovitelných zdrojů. Cílem celé práce je poskytnout souhrn možností dodávek tepelné energie pomocí obnovitelných zdrojů (solární ...
 • Bezkabelový optický přenos 

  Němec, David
  Tato diplomová práce se nejdříve zabývá všeobecnou problematikou bezkabelového optického přenosu v atmosféře, kdy se následně proberou součásti a úpravy laboratorního pojítka RONJA. Cílem je zjednodušení ovládání laboratorního ...
 • Jednoduchý fluxmetr s grafickým zobrazením B-H křivky 

  Němec, David
  Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá problematikou magnetických materiálů, kde mají feromagnetické látky klíčové vlastnosti. Posléze se zabývá jednotlivými křivkami pro měření hysterézní smyčky a její zobrazení. V další ...