Now showing items 1-2 of 2

  • Plánování pohybu objektu v 3D prostoru 

    Němec, František
    Tato práce se zabývá problémem plánování pohybu objektu ve 3D prostoru. Cílem je vytvořit program, který uživateli umožní vytvořit scénu, ve které bude hledání cesty probíhat, automaticky pak cestu vyhledá a nakonec ji ...
  • Simulátor MHD linek v Brně 

    Němec, František
    Cílem této práce je navrhnout a implementovat simulátor linek městské hromadné dopravy na území Brna. Časy odjezdů jednotlivých linek jsou extrahovány z online jízdních řádů. Data, ze kterých je generována dopravní síť, ...