Now showing items 1-11 of 11

 • Dynamics of Collapse of a High Building 

  Němec, Ivan; Juráňová, Martina; Ševčík, Ivan; Frantík, Petr; Vlk, Zbyněk (David Publishing, 2012-06-25)
  This paper is a contribution to the discussion about the fall of the New York World Trade Center (WTC) towers in 2001. The differential equation of the collapse of a high building is derived by taking into account many ...
 • Materiálově nelineární řešení konstrukcí z plastů 

  Weis, Lukáš
  Předkládaná práce se zaměřuje na statickou analýzu konstrukcí z plastů se zohledněním nelineárního chování materiálu v závislosti na napětí. Statická analýza je prováděna metodou konečných prvků. V úvodu práce je názorně ...
 • Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu 

  Lang, Rostislav
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a výpočtu membránové konstrukce zastřešení stadionu. Jedná se o komplexní inženýrský problém, který v sobě zahrnuje mnoho dílčích složek: hledání počátečního tvaru membrány, staticky ...
 • A New Cable-Pulley Algorithm in RFEM 

  Štekbauer, Hynek; Němec, Ivan (De Gruyter, 2016-12-15)
  The cable-pulley system is widely used for its advantages. In this paper, application of a new algorithm for the calculation of cables on pulleys is presented. Unlike other algorithms, this algorithm enables to take the ...
 • New Formula for Geometric Stiffness Matrix Calculation 

  Němec, Ivan; Trcala, Miroslav; Ševčík, Ivan; Štekbauer, Hynek (Scientific Research Publishing, 2016-04-27)
  The standard formula for geometric stiffness matrix calculation, which is convenient for most engineering applications, is seen to be unsatisfactory for large strains because of poor accuracy, low convergence rate, and ...
 • Porovnání různých metod nelineárního výpočtu konstrukcí s hlediska rychlosti, přesnosti a robustnosti. 

  Bravenec, Ladislav
  Cílem práce je porovnat iterační metody, které program RFEM 5 používá při nelineárních výpočtech konstrukcí, konkrétně při analýze velkých deformací a postkritické analýze. Porovnání by mělo sloužit jako návod, která ...
 • Studie nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce. 

  Sychrová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce v programovém systému RFEM. Dopravní prostředek představuje v této práci běžné dopravní letadlo a konstrukci reprezentuje kontejnment ...
 • Verifikace nelineárních materiálových modelů 

  Prokš, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá ověřením nelineárního materiálového modelu zeminy FHWA SOIL během smykové zkoušky. Pro řešení nelineární úlohy byl použit software LS-DYNA s explicitní formulací metody konečných prvků. Hodnoty ...
 • Verifikace nelineárních materiálových modelů betonu 

  Král, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na popis parametrů nelineárních materiálových modelů betonu, které jsou implementovány ve výpočetním systému LS-DYNA, v interakci s provedením nelineárních testovacích výpočtů v systému LS-DYNA ...
 • Využití paralelizace při numerickém řešení úloh nelineární dynamiky 

  Rek, Václav
  Hlavním cílem této práce je prozkoumání možností využití paralelizace v numerických výpočtech nelineární dynamiky. V poslední dekádě došlo k dramatickému nástupu vícejádrových a výceprocesorových systému v kombinaci s ...
 • Vzájemná interakce vozidel a silničních záchytných systémů 

  Rozbroj, Lukáš
  V této bakalářské práci se naučilo pracovat s programem LS-DYNA. Výsledkem byl výpočet deformací pro betonovou bariéru, do které bylo naráženo vozidlem v rychlostech 80 km/h, 100km/h a 120 km/h pod úhly 15° a 30°. Byly ...