Now showing items 1-15 of 15

 • Dynamics of Collapse of a High Building 

  Němec, Ivan; Juráňová, Martina; Ševčík, Ivan; Frantík, Petr; Vlk, Zbyněk (David Publishing, 2012-06-25)
  This paper is a contribution to the discussion about the fall of the New York World Trade Center (WTC) towers in 2001. The differential equation of the collapse of a high building is derived by taking into account many ...
 • Implicitní a explicitní metoda v nelineární dynamice 

  Vaněčková, Adéla
  Diplomová práce „Explicitní a implicitní metody v nelineární dynamice“ řeší problematiku geometricky a fyzikálně nelineární analýzy stavební konstrukce vystavené seismickému zatížení metodou přímé integrace pohybových ...
 • Materiálově nelineární řešení prutových konstrukcí 

  Kabeláč, Jaromír
  Předložená disertační práce se zabývá řešením nosníkových a rámových konstrukcí s uvážením materiálové nelinearity. Použitou výpočtovou metodou je metoda konečných prvků. Cílem práce bylo odvodit a otestovat konečně prvkový ...
 • Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu 

  Lang, Rostislav
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a výpočtu membránové konstrukce zastřešení stadionu. Jedná se o komplexní inženýrský problém, který v sobě zahrnuje mnoho dílčích složek: hledání počátečního tvaru membrány, staticky ...
 • A New Cable-Pulley Algorithm in RFEM 

  Štekbauer, Hynek; Němec, Ivan (De Gruyter, 2016-12-15)
  The cable-pulley system is widely used for its advantages. In this paper, application of a new algorithm for the calculation of cables on pulleys is presented. Unlike other algorithms, this algorithm enables to take the ...
 • New Formula for Geometric Stiffness Matrix Calculation 

  Němec, Ivan; Trcala, Miroslav; Ševčík, Ivan; Štekbauer, Hynek (Scientific Research Publishing, 2016-04-27)
  The standard formula for geometric stiffness matrix calculation, which is convenient for most engineering applications, is seen to be unsatisfactory for large strains because of poor accuracy, low convergence rate, and ...
 • Porovnání různých metod nelineárního výpočtu konstrukcí s hlediska rychlosti, přesnosti a robustnosti. 

  Bravenec, Ladislav
  Cílem práce je porovnat iterační metody, které program RFEM 5 používá při nelineárních výpočtech konstrukcí, konkrétně při analýze velkých deformací a postkritické analýze. Porovnání by mělo sloužit jako návod, která ...
 • Statická a dynamická analýza skleněných konstrukcí. 

  Trojanová, Lenka
  Díky technologickému pokroku posledních 20 let si sklo a skleněné prvky našly cestu téměř do všech oblastí lidské činnosti. Výjimkou pochopitelně není ani oblast stavitelství, ba naopak. Těžko si v současné době můžeme ...
 • Studie nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce. 

  Sychrová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce v programovém systému RFEM. Dopravní prostředek představuje v této práci běžné dopravní letadlo a konstrukci reprezentuje kontejnment ...
 • Studie návrhu vhodného tvaru membránových konstrukcí 

  Kocina, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá metodami návrhu tvaru membránových konstrukcí. Náplní této práce je analýza návrhů tvaru programy FormFinder a Rhinoceros v programu RFEM a porovnání výsledků. Dále pak otestovat možnosti ...
 • Verifikace nelineárních materiálových modelů betonu 

  Král, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na popis parametrů nelineárních materiálových modelů betonu, které jsou implementovány ve výpočetním systému LS-DYNA, v interakci s provedením nelineárních testovacích výpočtů v systému LS-DYNA ...
 • Vypracování algoritmu a příslušného programového modulu pro statické a dynamické řešení lan na kladkách 

  Štekbauer, Hynek
  Cílem této práce je vypracování algoritmu pro řešení lan na kladkách, který by byl výkonnější a přesnější, než stávající algoritmus použitý v programu RFEM. Vypracovaný algoritmus byl ve formě příslušného programového ...
 • Využití paralelizace při numerickém řešení úloh nelineární dynamiky 

  Rek, Václav
  Hlavním cílem této práce je prozkoumání možností využití paralelizace v numerických výpočtech nelineární dynamiky. V poslední dekádě došlo k dramatickému nástupu vícejádrových a výceprocesorových systému v kombinaci s ...
 • Výpočet plastické únosnosti desek 

  Rozsypalová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je výpočet plastické únosnosti desek. První část práce je věnována popisu použitých teorií. Jedná se v první řadě o teorii materiálové nelinearity a plasticity, včetně popisu modelů plasticity, ...
 • Vzájemná interakce vozidel a silničních záchytných systémů 

  Rozbroj, Lukáš
  V této bakalářské práci se naučilo pracovat s programem LS-DYNA. Výsledkem byl výpočet deformací pro betonovou bariéru, do které bylo naráženo vozidlem v rychlostech 80 km/h, 100km/h a 120 km/h pod úhly 15° a 30°. Byly ...