Now showing items 1-10 of 10

 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Němec, Jiří
  Tato práce se zabývá metodami detekce osob a sledování objektů ve video sekvenci. Její součástí je také návrh a implementace systému, který provádí detekci a následné sledování hráčů v záznamu sportovního utkání, např. ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Maincl, David
  Rapid prototyping je soubor technologií, který je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotovením prototypu součásti. Cílem této práce je vypracovat literární rešerši ...
 • Návrh systému hodnocení pracovníků 

  Němec, Jiří
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s hodnocením pracovníků ve společnosti. Obsahuje návrh takové systému hodnocení, jehož respektování povede ke zlepšení výkonnosti jedinců, týmů, potažmo celé společnosti, ...
 • Nedostatky a nepřesnosti při měření na laboratorním modelu vedení NN 

  Němec, Jiří
  Práce se zabývá analýzou chyb a nedostatků při měření laboratorního modelu vedení nízkého napětí. Cílem práce je navrhnout řešení těchto problémů. Ve druhé kapitole jsou popsány základy teorie pro vedení nízkého napětí a ...
 • Osvětlování s ohledem na biologické funkce 

  Němec, Jiří
  Práce shrnuje základní světelně technické parametry, principy vizuální a nevizuální fotorecepce a dopady osvětlení na organismus. Několik kapitol je zaměřeno na mechanismus, jímž světlo ovlivňuje hladinu hormonů a cirkadiánní ...
 • Podnikatelský záměr na založení školky 

  Neubauerová, Mirka
  Nově vznikající společnost se bude zaměřovat na kompletní dlouhodobé služby v hlídání dětí především předškolního věku, aby se rodiče mohli věnovat pracovním záležitostem, společenským nebo kulturním aktivitám. Jako ...
 • Přehled moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Němec, Jiří
  Pro urychlení komunikace mezi výrobcem součástí (odlitků) a odběratelem je v dnešní době nezbytné zkrácení doby mezi poptávkou a předložením prototypové součásti. Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši ...
 • Vyhledávání specifických sekundárních struktur v DNA sekvencích 

  Němec, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem algoritmu pro vyhledávání specifických struktur v DNA sekvencích, konkrétně vyhledávání kvadruplexů. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a implementovat efektivní aplikaci ...
 • Zvyšování mechanických vlastností odlitků ze slitin Al zhotovených metodou vytavitelného modelu 

  Němec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zvyšováním mechanických vlastností hliníkových odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu pomocí technologie HIP (Izostatické lisování za tepla). Porovnáním mechanických vlastností ...
 • Životní pojištění jako zdroj finančních příjmů v poproduktivním věku 

  Ertlová, Alena
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hlavní charakteristiky životního pojištění a jeho význam jako prostředek příjmů v poproduktivním věku. Cílem diplomové práce je zhodnocení vybraných pojistných produktů životního pojištění ...