Now showing items 1-14 of 14

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Štancl, Michal
  Konceptem je spojení dvou různě rozměrových hmot zasazených do daného území. Hlavní objekt tvoří jednoduchý tvar kvádru o IV. nadzemních podlažích, který ctí směrovou i výškovou linii domů východní části ulice Poláškova a ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Perglová, Iveta
  Na řešeném území byly navrženy dva polyfunkční objekty, které doplňují stávající zástavbu a uzavírají hranici městského jádra. Objekty vychází ze zanechání průchodu přes území z centra města na její okraj. Výšková hladina ...
 • Dům umění města České Budějovice 

  Chmel, Zdeněk
  Historické jádro Českých Budějovic je proslulé svým gotickým urbanismem v čele s rozlehlým čtvercovým náměstím. V centru města či v jeho těsné blízkosti však můžeme nalézt řadu nepříliš optimálně využívaných lokalit s ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Benedová, Kateřina
  Z polohy parcely a potřeb města vyplývá i funkce stavby a z funkce a návaznosti na okolí její forma. Lokace je ideální pro bydlení seniorův-v docházkové vzdálenosti od centra města se službami a úřady a zároveň v klidném ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kouřil, Vojtěch
  Dům vytváří místo pro zastavení. Místo nárožního symbolu veřejný prostor. Membrána do soukromého a polosoukromého.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hlaváčková, Soňa
  zelené oko
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Poruba, Martin
  NÁVRH Teorie 1. CO JE MĚSTSKÝ DŮM Podstatou městského domu (dále už pouze MD) je bezesporu „Parter“. Parter je myšlen prostor, kde se stýká veřejnost s živnostníkem (z pravidla vlastníkem domu), který produkuje originální ...
 • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

  Očadlíková, Veronika
  Hustota komunikácii v Brne nadobudla charakter metropoly, ktorá si však dnes pýta pomoc v ďaľsom rozvoji. Historické centrum bojuje so schátralosťou alebo s nevyužitým priestorom prímestských častí. Za všetkým vidím problém ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Cejpek, Petr
  Cílem diplomové práce je navrhnout radnici pro městskou část Brno- sever. Radnice je umístěna do nově navržené urbanistické struktury, která se nachází na území dnešních kasáren v Černých Polích. Řešená lokalita se nachází ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Holpuch, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh radnice pro městskou část Brno- sever. Radnice je umístěna do nově navržené urbanistické struktury, která se nachází místo území kasáren v Černých Polích. Hlavním motem celé práce bylo vytvoření ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Korbička, Miroslav
  Úkolem zadání diplomové práce bylo navrhnout Slovinské národní divadlo v Lublani. Lublaň je hlavním městem Slovinska. Zaujímá plochu 275 km a čítá 271 881 obyvatel. Městem protéká řeka Ljubljanica, která tvoří neměně ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Machara, František
  městský blok určený zadáním pro studii na stavbu nového Slovinského národního divadla se nachází přímo v centru města Lublaň. Vnitroblok se otevírá prolukou do přilehlého parku Zvezda kterým probíhá jedna z městských os ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Trenz, Miloš
  Cílem projektu je návrh komplexu školských staveb v lokalitě Černé louky v centru Ostravy. Vedle snahy o dosažení architektonické, typologické a provozní harmonie usiluje o vyjasnění kolize nesourodých urbanistických ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Chroustová, Andrea
  Cílem diplomové práce byl nárh komplexu školských staveb v Ostravě Černé louce. Návrh je rozdělen do dvou objektů - hlavní objekt (ZŠ a SŠ) a objekt MŠ . Hlavní vstup do komplexu je směrován ke spádové oblasti - bydlení v ...