Now showing items 1-10 of 10

 • Lávka pro pěší v obci Staré Město 

  Němec, Martin
  Bakalářská práce „Lávka pro pěší v obci Staré Město“ se zabývá železobetonovou lávku pro chodce a cyklisty. Lávka se nachází na řece Krupá. Konstrukce je uvažována jako rám. Cílem práce je navrhnout vodorovnou část rámu a ...
 • Most na silnici I/38 v Jihlavě 

  Němec, Martin
  Diplomová práce „Most na silnici I/38 v Jihlavě“ se zabývá převedením silniční dopravy. Pro konstrukci mostu byl navržen dvoutrám. Výpočty byly prováděny v programu Scia Engineer. Posouzení bylo provedeno ručně.
 • Přemostění řeky a železniční trati na městském obchvatu 

  Němec, Martin
  Diplomová práce řeší návrh přemostění řeky a trati ČD na městském obchvatu. Jedná se o spojitou mostní konstrukci převádějící komunikaci S 11,5/70 přes údolí řeky Šlapanky a železniční trať Šatov – Kolín, TÚ 1201. Práce ...
 • Stavebně technologická etapa zajištění stavební jámy pro výstavbu hotelu 

  Němec, Martin
  Cílem práce je prezentovat postup prací při zajišťování stavební jámy hotelu záporovými pažícími stěnami a seznámit s důvody návrhu konkrétní technologie, návrhem zařízení staveniště a potřebné strojní sestavy. Piloty pro ...
 • Stavebně technologický projekt sídla firmy Snowboard Zezula 

  Němec, Martin
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt sídla firmy Snowboard Zezula. Projekt obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán stavby, studii realizace hlavních ...
 • Studie logistické koncepce distribučního skladu 

  Kubala, Jakub
  Tato diplomová práce „Studie logistické koncepce distribučního skladu“ se zabývá komplexním fungováním distribučního skladu na všech jeho úrovních, s cílem navrhnout efektivní postupy při komunikaci se zákazníkem a dodavateli. ...
 • Studie průběhu zakázky v podniku 

  Zouhar, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky podnikem, konkrétně ve firmě ITAB Shop Concept CZ, a.s. Teoretická část obsahuje hlavní východiska z okruhu řízení výroby, kvality, výrobního procesu a logistiky. ...
 • Studie průběhu zakázky v podniku 

  Zouhar, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou konkrétně ve firmě ITAB Shop Concept CZ, a.s. Teoretická část obsahuje hlavní východiska z okruhu řízení výroby, výrobního procesu a logistiky. Analytická část ...
 • Tepelná ochrana elektrického stroje 

  Němec, Martin
  Práce se zabývá v prvé části návrhem ochrany pro jednofázový motor. Dále pak rozložením teploty v motoru, tato kapitola je důležitá z hlediska volby ochrany s termistorovým čidlem. V následujících kapitolách je popsáno ...
 • Tranzistorové pulzní měniče 

  Němec, Martin
  Tato práce se zabývá tranzistorovými měniči především čtyřkvadrantovým můstkem. Převážná část práce pojednává o budičích tranzistorů a možném způsobu řízení měniče. Součástí práce je i návrh řídící elektroniky a regulační ...