Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informačního systému 

    Němec, Milan
    Diplomová práce se zabývá především provedením strukturovaného návrhu informační strategie pojišťovací makléřské společnosti, založeného na analýze stávajícího stavu konkrétních procesů vybrané organizace a jejich optimalizaci ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Hégr, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá firemním informačním systémem. Hlavním cílem práce je navrhnout opatření na úpravu informačního systému malé společnosti za účelem vylepšení firemních procesů a zvýšení celkové efektivity. ...