Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza stavu financování odborných sociálních poraden na území Jihomoravského kraje 

  Němec, Tomáš
  Práce pojednává o součastném stavu financování odborných neziskových organizací poskytujících sociální služby na území Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách, v platném znění. Zhodnocuje ...
 • Formy vybraných kovů ve vodních systémech. 

  Němec, Tomáš
  Technika difuzního gradientu v tenkém filmu (DGT) byla použita ke stanovení koncentrací labilních forem vybraných kovů (Cu, Ni, Pb) v odpadní vodě odcházející z Fakulty chemické VUT v Brně.
 • Kostní porcelán na bázi hlinitanového cementu 

  Němec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je posoudit vlastnosti kostního porcelánu s využitím hlinitanových cementů pro přípravu porcelánových střepů. V rámci teoretické části bakalářské práce je popsána problematika technologie výroby ...
 • Návrh a realizace struktur s vnořenými komponenty 

  Němec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vícevrstvých struktur a tlustovrstvové technologie. Hlavním cílem práce je změřit základní elektrické vlastnosti struktur realizovaných pomocí tlustovrstvové technologie. Tyto ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Němec, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů. Hlavním zaměřením práce je navrhnout rychlý, transkonduktanční, operační zesilovač. Je představen dvoustupňový operační zesilovač, využívající ...
 • Optimalizace zdrojů neziskových organizací 

  Němec, Tomáš
  Práce pojednává o součastném stavu financování odborných neziskových organizací poskytující sociální služby na území Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Zhodnocuje ...
 • Vliv dispergace nanovláken na vlastnosti slinutého keramického střepu 

  Němec, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je posoudit výsledné vlastnosti tradičního porcelánového střepu s využitím nanovláken. V rámci teoretické části diplomové práce jsou shrnuty dosavadní poznatky výzkumů zabývajících se keramickými ...
 • Zpracování zvuku v obvodech FPGA 

  Němec, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh jednoduchého digitálního audio syntetizátoru. Je řešena problematika generování tónu klavíru pomocí programu Matlab. V poslední části je vysvětlen princip práce se zvukovými vzorky.