Now showing items 1-20 of 54

 • Analýza spolehlivosti parních turbin s příslušenstvím 

  Soukeník, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou funkční bezpečnosti ochran parní turbíny. Bezpečnostní funkce jsou zařazeny do příslušného stupně integrity, je proveden výpočet průměrné pravděpodobnosti poruchy a validace bezpečnosti ...
 • Aplikace servopohonu s asynchronním motorem pro řízení divadelní točny. 

  Drlík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací měření polohy divadelní točny a její polohovou regulací. Jedná se o nasazení standardních regulátorů na stávající divadelní točnu, která musí splňovat veškeré bezpečnostní a provozní ...
 • Automatické řízení mikrosoustrojí malé vodní elektrárny 

  Žilka, Martin
  Práca sa zaoberá konceptom automatizácie riadenia mikrosústroja malej vodnej elektrárne. Uvažovaný obvod malej vodnej elektrárne je rozdelený do niekožkých podobvodov, pre ktoré sú definované konkrétne činnosti, ktoré tieto ...
 • Automatické řízení procesu dochlazování v cihlářské peci 

  Cacek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatického řízení mnohorozměrové soustavy procesu dochlazování v cihlářské peci. Teoretická část popisuje možnosti identifikace regulovaných soustav a metody návrhu regulací jednorozměrových ...
 • Bezkontaktní metody měření teploty v ekologickém inženýrství 

  Vrána, Tomáš
  Cílem diplomové práce je objasnění problematiky bezkontaktního měření teploty a názorné porovnání měření kontaktním teploměrem a pyrometrem na laboratorním modelu.
 • Ekologické vytápění 

  Čekanová, Adéla
  Tématem diplomové práce je ekologické vytápění. Teoretická část obsahuje přehled možných způsobů využití alternativních zdrojů energie, zejména pak solární energie a energie prostředí - tepelná čerpadla. Praktická část je ...
 • Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou 

  Rozkošný, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá základním principem frekvenčního měniče a jeho konstrukcí. V další části práce jsou rozebrány základní vlastnosti a parametry použitého vybavení. Hlavní částí je zkoumání dynamických vlastností ...
 • Identifikace regulované soustavy, jednotka pro spalování biomasy 

  Macalík, Radek
  Diplomová práce se zabývá identifikací reálné experimentální jednotky pro spalování biomasy. Rozebírá jednotlivé metody identifikace, volbu modelu a metody odhadu jeho parametrů, zejména s využitím metody nejmenších čtverců ...
 • Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj 

  Mertlík, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení nazvaného Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj. Úlohou projektu je demonstrace řízení rotačního pohybu ramene tak, aby v rámci koncepce stroje docházelo k ...
 • Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla v kategorii všeobecného letectví 

  Kraus, Jan
  Současným trendem ve stavbě letadel i jejich silových soustav je využití pouze jednoho primárního zdroje energie. Navrhují se silové elektro - mechanické soustavy pro ovládání pohyblivých konstrukčních částí letounů. Na ...
 • Kontrolní systém brzd vlakových elektrických trakčních jednotek 

  Koukolíčková, Lucie
  Práce se zabývá vylepšením dosavadního řídicího systému elektrických trakčních jednotek. Je zaměřena na zvýšení bezpečnosti jízdy a zajištění provozu v případě poruchy některého z hlavních brzdových systémů. První část ...
 • Laboratorní úloha řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu 

  Pražák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá automatickým řízením pro přemisťování zavěšených předmětů. Jedná se o regulační úlohu se silně kmitavou soustavu, pro kterou byl zhotoven i fyzikální zkušební model. Pro tento model byla navržena ...
 • Laboratorní úlohy pro PLC Mitsubishi 

  Čížek, Lubomír
  Tato bakalářská práce pojednává o programovatelných automatech Mitsubishi FX3U-32M, které jsou součástí výbavy laboratoře programovatelných automatů Ústavu automatizace a informatiky na Fakultě strojního inženýrství Vysokého ...
 • Metody bezdemontážní diagnostiky 

  Klusáček, Stanislav
  Základním cílem této disertační práce je přispění k rozvoji diagnostických metod testování piezoelektrického senzoru. Práce popisuje identifikační a diagnostické metody mikrotrhlin v piezoelektrických senzorech. Hlavní ...
 • Měření a vyhodnocení chvění na stejnosměrném motorku laboratorního pohonu 

  Bilý, Michal
  Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocováním vibrací v elektrických strojích. V teoretické části práce jsou nejdříve stručně popsány možné příčiny vzniku vibrací. Dále jsou diskutovány důsledky vibračního působení ...
 • Model tepelné soustavy 

  Kintr, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace jednoduchého modelu tepelné soustavy. Tato soustava má být řízena pomocí vhodného programovatelného automatu (PLC). Model je realizován za účelem vzniku názorné pomůcky do ...
 • Modely silové části regulace vodní turbiny 

  Prudek, Stanislav
  Práce se zabývá modelováním a simulací silové části Přečerpávací vodní elektrárny (PVE), pomocí které je ovládáno otevírání/zavírání rozváděcích lopatek Francisovi reverzní turbíny na PVE Dalešice. Jedná se o polohový ...
 • Monitorování provozu osobního automobilu s využitím servisní přípojky 

  Muška, Radomír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Aplikované informatiky a řízení, předkládá návrh plnohodnotné servisní diagnostiky pro osobní automobily. Tato diagnostika byla navržena na základě studie profesionální ...
 • Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation 

  Cejpek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí ...
 • Návrh inovace termoformovacího stroje 

  Sipták, Petr
  Cílem práce je navrhnout inovaci termoformovacího stroje tak, aby se eliminovala složitá výměna rozdělovníku nahrazením trvalého nastavitelného kusu. Diplomová práce ukazuje aplikaci automatizace ve výrobě u malé potravinářské ...