Now showing items 1-20 of 21

 • Computation of temperature field by cell method and comparing with commercial software 

  Pernica, Marek; Létal, Tomáš; Lošák, Pavel; Naď, Martin (IOP Publishing, 2020-04-01)
  This paper deals with the temperature field of the shell and tube heat exchanger with segmental baffles. Two different types of shell and tube heat exchangers were analysed by a numerical model for thermal-hydraulic rating ...
 • Evaluation of the technical condition of medium-sized boilers 

  Lošák, Pavel; Létal, Tomáš; Buzík, Jiří; Naď, Martin (EDP Sciences, 2018-03-14)
  The recent trend in the steam and electricity production has been both to increase the efficiency of the facility and to keep tightening legislation concerning emission limits. The lifetime of energy equipment is greatly ...
 • Hořáky pro vysokoteplotní průmyslové aplikace 

  Naď, Martin
  Hlavnou náplňou danej práce je priblíženie rôznych typov horákov a ich súčastí. Dôraz sa kladie najmä na spaľovací proces s obsahom kyslíku viac ako 21 %, v spaľovacom vzduchu. V anglickej terminológii je tento proces ...
 • Komplexní návrh mini sýrárny 

  Kamarád, Miroslav
  Potravinářský průmysl zaujímá významné místo v odvětví zvaném procesní inženýrství. Z pohledu návrhu procesních zařízení do potravinářství je nutné klást důraz na hygienické požadavky, přesnou výrobu, spolehlivost, a ...
 • Komplexní pevnostní návrh kondenzátoru 

  Denk, Jakub
  Diplomová práce se zabývá komplexním pevnostním návrhem parního kondenzátoru. Cílem práce je provést pevnostní výpočty vybraného provozního stavu, poskytnout představu o možnostech řešení, doporučení a také upozornit na ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro transport vaječných skořápek při výrobě potravinových doplňků 

  Uhlíř, David
  Vaječné skořápky obsahují řadu významných složek, které je z nich možné vytěžit, proto jsou považovány jako perspektivní surovina pro další zpracování. Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním vhodného dopravního zařízení ...
 • Lineární analýza ztráty stability spalinového potrubí 

  Jančík, Jan
  Diplomová práce se věnuje problematice ztráty stability tenkostěnného spalinového potrubí v uhelné elektrárně. Problémem tenkostěnných konstrukcí je jejich náchylnost ke ztrátě stability vlivem mimořádných podmínek, jako ...
 • Modelování procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 % 

  Naď, Martin
  Hlavnou náplňou danej práce je matematické modelovanie procesu spaľovania, pri ktorom má spaľovací vzduch obsah kyslíka viac ako 21%, v anglickej terminológii označovaného ako „oxygen-enhanced combustion“(OEC) a jeho ...
 • Návrh komory výměníku tepla 

  Horník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na oblast tepelných výměníků. Její teoretická část seznamuje čtenáře s tepelnými výměníky. Praktická část se zaměřuje na návrh komory výměníku tepla. Praktická část obsahuje pevnostní výpočet ...
 • Návrh konštrukčných zmien parného bubna pre vyšší tlak 

  Vince, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kontrolným a návrhovým pevnostným výpočtom parného bubna priemyselného kotla na spaľovanie vzducho-čpavkovej zmesi. V úvode práce je spracovaná rešerš zameraná na priemyselné parné kotle, ...
 • Návrh pohonu a mechanizmu natáčení pro fotobioreaktor 

  Kocháň, Matouš
  Tato práce se zaměřuje na návrh mechanizmu natáčení trubic pro fotobioreaktor. Součástí práce je seznámení s různými druhy fotobioreaktorů. Hlavní část práce je věnována návrhu několika mechanismů natáčení a tvorbě jejich ...
 • Návrh zařízení pro přepravu vaječných skořápek 

  Hruška, Kryštof
  Vaječné skořápky jsou velmi vhodnou základní surovinou pro výrobu minerálních doplňků stravy. Práce se zabývá jedním z procesů při jejich výrobě, a to přepravou komodity po proplachu do čisté místnosti. V práci jsou navržena ...
 • Pevnostní návrh dvojice výměníků tepla 

  Pernica, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostním návrhem dvojice výměníků tepla umístěných nad sebou v souladu s normou ČSN EN 13445. V úvodu práce je provedena stručná rešerše zaměřená na výměníky tepla se svazkem trubek v plášti. ...
 • Pokročilé metódy hodnotenia poškodzovania trubkových zväzkov v kotle 

  Naď, Martin
  Dizertačná práca sa zaoberá aplikáciou pokročilých metód hodnotenia poškodenia trubkových zväzkov v kotloch so zameraním na poškodenie vplyvom teploty. Cieľom je navrhnúť postup riešenia problematiky a ukázať možnosti ...
 • Řízení řasových bioreaktorů 

  Rek, David
  Tato bakalářská práce řeší problematiku kultivace mikrořas v uměle vytvořeném prostředí – bioreaktoru. Cílem je systematické představení faktorů ovlivňující růst mikrořas a nalezení způsobu jejich automatického řízení. V ...
 • Simplified approach for creep evaluation in superheaters 

  Naď, Martin; Lošák, Pavel; Létal, Tomáš; Pernica, Marek (IOP Publishing, 2020-04-01)
  This paper is focused on the estimation of temperature distribution on superheater tube bundles for the consequent creep damage evaluation. The precision of estimated temperatures is very important because it significantly ...
 • Thermal load non-uniformity estimation for superheater tube bundle damage evaluation 

  Naď, Martin; Jegla, Zdeněk; Létal, Tomáš; Lošák, Pavel; Buzík, Jiří (EDP Sciences, 2018-03-14)
  Industrial boiler damage is a common phenomenon encountered in boiler operation normally which usually lasts several decades. Since boiler shutdown may be required because of localized failures, it is crucial to predict ...
 • Tightness of flange joints: A case study 

  Lošák, Pavel; Létal, Tomáš; Naď, Martin; Pernica, Marek (IOP Publishing, 2020-04-01)
  One of the negative technological factors that often have a significant impact on the environment is the leakage of operating media (so-called fugitive emissions), which most often occurs at different separable joints. ...
 • Virtual modelling výpočetní domény pro CFD simulace 

  Volek, Matěj
  Tato bakalářská práce se věnuje open-source softwarům pro vytváření výpočtových sítí pro CFD simulace. V úvodní kapitole je představeno výpočtové modelování tekutin, stručně popsány řídící rovnice a proveden úvod do ...
 • Vliv zanášení svazku trubek v kotli na jeho životnost 

  Volná, Kateřina
  Zanášení trubkových svazků v kotlích na straně spalin, ovlivňuje nejen životnost, ale i tepelný výkon kotle a způsobuje růst nákladů na jeho údržbu a provoz. Je proto snaha tento proces minimalizovat nebo úplně odstranit. ...