Now showing items 1-2 of 2

  • Dolování víceúrovňových asociačních pravidel 

    Nachtnebl, Viktor
    Obor získávání znalostí z dat je poměrně mladý a stále více se rozvíjí. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dolování víceúrovňových asociačních pravidel. Diskutovány jsou čtyři metody dolování těchto pravidel. ...
  • Metody klasifikace webových stránek 

    Nachtnebl, Viktor
    Tato práce se zabývá metodami klasifikace webových stránek. Vysvětluje pojem klasifikace a popisuje různé vlastnosti stránek využívané pro jejich klasifikaci. Dále rozebírá reprezentaci stránky a podrobným způsobem je ...