Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace pro rezervaci vstupenek v IMS 

  Otoupalík, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) a možnostmi tvorby aplikací využívajících služeb tohoto systému. Obsahem teoretické části této práce je podrobný popis síťové architektury IMS a ...
 • Diagnostický expertní systém 

  Mertlík, Tomáš
  Tato práce obsahuje informace ohledně expertních systémů. Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. V této práci jsou definované ...
 • Diagnostika problému pomocí expertního systému 

  Mertlík, Tomáš
  Tato práce obsahuje informace ohledně expertních systémů. Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. V této práci jsou definované ...
 • Dohledový systém pro Internet Protocol Multimedia Subsystem 

  Švec, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem IMS (IP Multimedia Subsystem) subsystému z po- hledu IMS core prvků (popis funkčnosti, různé implementace, signalizace atd.) Jsou zde stručně popsány dva hlavní komunikační protokoly SIP ...
 • Grafické uživatelské prostředí v JavaFX 

  Fusek, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření jednoduchého výpočetního systému. V první části bude zpracována rešerše týkající se porovnání RIA platforem, jejímž výsledkem je analýza výhod a nevýhod jednotlivých platforem. Z ...
 • Metodika testování IP Multimedia Subsystem 

  Karlík, Martin
  Karlík, Martin Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. Metodika testovania IP Multimedia Subsystem Cieľom tejto práce je štúdium, rozbor a opis architektúry ...
 • Modelování pohybu mobilní stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Kuběna, Pavel
  Hlavním cílem diplomové práce je provést simulaci bezdrátových mobilních sítí. Za tímto účelem byl vytvořen simulační model reprezentující městskou zástavbu, ve které se po navržených trajektoriích pohybovaly mobilní uzly. ...
 • Multimediální služby založené na IMS 

  Novotný, Roman
  Práce se zabývá popisem systému IMS (IP Multimedia Subsystem) se zaměřením na služby, které tato architektura nabízí. Obsahem teoretické části diplomové práce je podrobný popis architektury IMS, z hlediska jejích prvků a ...
 • Open IMS Core a IP Multimedia Subsystem 

  Božek, Martin
  Tato Diplomová práce se zabývá popsáním architektury IMS a jejím testováním. V první části práce je popsán vrstový model IMS a jeho jednotlivé části. Následuje prostudování IMS z hlediska hlavních entit, propojení referenčních ...
 • Optimalizácia rozloženia signalizačnej záťaže subsystému IMS v sietiach NGN 

  Nagy, Ľuboš
  Nerovnomerné rozloženie signalizačnej záťaže spracovávanej CSCF (Call Session Control Function) funkcionalitou môže viesť ku zvýšeniu oneskorenia nameraného v IMS (IP Multimedia Subsystem) sieti. Predložená práca je venovaná ...
 • Sběr dat o síťové komunikaci ze zařízení síťové infrastruktury 

  Gargulák, Lukáš
  V teoretické části diplomové práce jsou srovnávány protokoly vhodné pro sběr statistických dat ze zařízení síťové infrastruktury. Vhodným protokolem pro vytvoření aplikace k tomuto účelu byl zvolen protokol SNMP, jelikož ...
 • Sítové služby v IMS 

  Mikulec, Matěj
  Tato práce je zaměřena na služby, které lze provozovat v architektuře IP Multimedia Subsytem. V první kapitole jsou popsány hlavní entity v architektuře IMS. Druhá kapitola je zaměřena na služby - Presenční služba, Posílání ...
 • Sledování polohy pomocí GPS 

  Stříteský, Jan
  Předložená práce se zabývá problematikou sledování polohy pomocí GPS a možnostmi praktické realizace systému pro monitoring polohy uživatelů s využitím mobilních koncových zařízení. V úvodní teoretické části práce jsou ...
 • Softwarový nástroj pro analýzu leteckých meteorologických informací ve formátu WXXM 

  Vénos, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania meteorologických správ vo formáte XML. Sú v nej popísané jednotlivé meteorologické správy a vyvíjaný dátový formát WXXM. Výsledkom praktickej časti je aplikácia, ktorá ...
 • Správa koncových uzlů datových sítí 

  Knol, Radek
  Tato bakalářská práce má za cíl analyzovat možnosti správy koncových uzlů datových sítí. Na základě této analýzy vznikla aplikace pro operační systémy Microsoft Windows, která má za úkol efektivně spravovat a usnadňovat ...
 • Tvorba IMS aplikací 

  Nagy, Ľuboš
  Diplomová práca sa zaoberá základnou štúdiou architektúry IMS a možnosťami vývoju aplikácie v nej. V prvej časti práce je popísaná generická architektúra IMS ako vrstvový model rozdelený na štyri logické vrstvy s popisom ...
 • Tvorba real-time aplikace pro platformu IMS 

  Novotný, Filip
  Tato práce se věnuje problematice IMS (IP Multimedia Subsystem). IMS je standardizovaná architektura sítí nové generace, která nabízí pokročilé služby v mobilních i pevných sítích. První kapitola popisuje čtyř vrstvou IMS ...
 • Vliv zatížení centrálního serveru na IMS síť 

  Kňazovický, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá architektúrou siete IMS a analýzou vplyvu zaťaženia na túto sieť. Architektúra IMS je sieťou novej generácie. Konverguje pevné a mobilné siete a umožňuje rýchle zavádzanie nových multimediálnych ...
 • Vývoj aplikací pro platformu IMS 

  Martinek, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na síť IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) a vývoj aplikace pro IMS. Architektura IMS představuje sblížení pevných a mobilních sítí, umožňuje rychlé zavádění nových multimediálních ...