Now showing items 1-8 of 8

 • Emulace CPU pro výuku asemblerů 

  Charvát, Lukáš
  Práce řeší tvobu emulátoru počítačové architektury se záměrem pro použití při výuce asemblerů. Zatímco většina dnešních emulátorů je zavislá na specifické architektuře, tato práce popisuje přístup, jak vytvořit emulátor, ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Nagy, Jan
  V diplomové práci se snažím o formulaci konkurenční strategie, jež ve firmě doposud chybí, a která by pomohla firmě efektivněji konkurovat a tím si upevnit postavení na trhu.
 • Protokol ZigBee pro bezdrátové senzorové sítě 

  Bartek, Lukáš
  Tato práce se zabývá průzkumem standardu ZigBee - jeho vlastnostmi, možnostmi použití a testováním jeho implementace v simulátorech. Práce je rozdělena do čtyřech částí. První část rozebírá strukturu protokolového zásobníku ...
 • Přihlašování do OS UNIX pomocí čipových karet Mifare 

  Krempa, Peter
  Tato práce se zabývá využitím technologie bezkontaktních čipových karet při autentizaci v prostředí pracovní stanice s OS Linux. Shrnuje výhody a nedokonalosti této technologie a popisuje její další možné využití. V práci ...
 • Simulace bezdrátových senzorových sítí 

  Capalini, Richard
  Bezdrátové senzorové sítě (WSN) byly navrženy pro účely monitorování fyzikálních jevů a řízení procesů pomocí senzorů umístěných na uzlech. Základním principem je proces detekce událostí (jevů), sběr a zpracování dat uzlem. ...
 • Šifrované souborové systémy 

  Hlavinka, Michal
  Tato práce se věnuje problematice šifrovaných souborových systémů a je zaměřena převážně na řešení pro operační systém Linux. Nejprve uvádí do problematiky zdůvodněním, proč je nutné šifrovat. Dále pak popisuje principy ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Nagy, Jan
  Bakalářská práce se budu zaměřovat především na to jakou marketingovou strategii zvolila firma Klimatex, aby se co nejlépe prosadila na trhu funkčního prádla. Dále se bude zabývat tím, jakou reklamní kampaň pro ten to ...
 • Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí 

  Nagy, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových senzorových sítí, konkrétně průmyslového standardu ZigBee. Cílem práce je seznámit se se standardem 802.15.4 a technologií ZigBee, seznámit se s ...