Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh záložního zdroje pro teplárnu Červený mlýn 

    Nagy, Pavel
    Práce se zabývá návrhem záložního zdroje pro teplárnu Červený mlýn, společnosti Teplárny Brno, a.s. Zdroj by byl využit v případě ztráty napájení z elektrizační soustavy, především v případě takzvaného „blackoutu“. Záložní ...
  • Optimalizace distribuční soustavy 110 kV v uzlové oblasti Přeštice 

    Nagy, Pavel
    Tato práce popisuje současný stav dané části distribuční soustavy. Následně se pokouší na základě počítačového modelu zjistit problémy v případě poruchy, či odstávky libovolného vedení. Simulace jsou prováděny jak se ...