Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu 

    Nagyová, Lenka
    Tato práce se věnuje teorii umělých neuronových sítí: historii, jednotlivým způsobům učení a architektuře sítí. Dále je nezbytné popsat bloky zpracování obrazu od snímání a předzpracování obrazu přes segmentaci až po ...
  • Detektor QRS komplexů využívající vlnkovou transformaci 

    Nagyová, Lenka
    Tato práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, resp. komplexu QRS a jeho detekce. Pro pochopení činnosti srdce a vzniku EKG křivky je nezbytné popsat anatomii srdce a všechny děje, které na srdci probíhají. Další ...