Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění domu tepelným čerpadlem 

    Najbrtová, Zuzana
    Bakalářská práce věnující se problému vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se věnuje krátkému představení principu tepelného čerpadla a jeho různým typům, dle ...