Now showing items 1-8 of 8

 • Dopravní vrtulníky 

  Rybka, Slavomír
  Obsahem bakalářské práce je seznámení se ze vznike vrtulníkové techniky od počátku jejich vývoje až po současnost. Práce zahrnuje přehledné rozdělení dopravních vrtulníků na základě jejich charakteristických prvků konstrukce. ...
 • Historie a použití vrtulníků na území ČR 

  Novák, Josef
  Závěrečná práce se zabývá popisem vrtulníkové techniky, která kdy byla použita na území Československé, resp. České republiky. Je kladen důraz zejména na stroje původem české - velký prostor je věnován historicky ...
 • Moderní nízko-emisní spalovací komory pro lopatkové motory 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderních nízko-emisních spalovacích komor lopatkových motorů. Zaměřuje se především na popis konstrukčních parametrů nízko-emisních spalovacích komor, zhodnocení jejich vlastností a ...
 • Moderní turbovrtulové motory pro letouny do vzletové hmotnosti 5700kg 

  Košař, Miroslav
  Tato bakalářská práce obsahuje databázi dostupných turbovrtulových motorů s výkonem do 2000 kW pro letadla se vzletovou hmotností do 5700 kg. Stručně jsou zde uvedeny základní informace k turbovrtulovým motorům. Hlavní ...
 • Použití biopaliv v letecké dopravě 

  Adámek, Petr
  Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení v oblasti alternativních paliv – biopaliv a časové zmapování jejich vývoje. Základní rozdělení alternativních paliv a zaměření se na biopaliva a jejich základní rozdělení ...
 • Požadavky pro zavedení letounu Boeing B747-800 na letišti Praha-Ruzyně 

  Nastálek, Ondřej
  Obsahem diplomové práce je určit provozní požadavky letounu Boeing B747-8 na letiště Praha-Ruzyně. Stanovuje nevyhovující požadavky letounu na letiště a navrhuje vhodné opatření pro jejich odstranění. Práce obsahuje pojednání ...
 • Využitelnost alternativních paliv v letecké dopravě 

  Dvorský, David
  Cíle diplomové práce je celkový přehled dostupných paliv v letectví a jejich možných alternativ. Zhodnocení využitelnosti alternativních paliv v letecké dopravě. Dále pak posoudit celkovou připravenost jednotlivých technologií ...
 • Zhodnocení rozdílů mezi JAR-FCL a PART-FCL v oblasti pilotních licencí 

  Poloch, Gabriel
  Tato závěrečná bakalářská práce v úvodní části mapuje historii letectví po právní stránce předpisů. Představuje předpisy JAR-FCL, které jsou do této chvíle platné. Dále představuje předpis Part-FCL, jenž je součásti nařízení ...