Now showing items 1-4 of 4

 • Křivky v D^3_1 

  Navrátil, Dušan
  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání křivek v třírozměrném duálním prostoru s lorentzovským vnitřním součinem. Důraz je kladen zejména na detailní rozbor vlastností duálních čísel a duálního lorentzovského prostoru. ...
 • Modifikace Navier-Stokesových rovnic za předpokladu kvazipotenciálního proudění 

  Navrátil, Dušan
  Tato práce se zabývá Navier-Stokesovými rovnicemi v křivočarých souřadnicích a jejich následném řešení pro kvazipotenciální proudění. Důraz je kladen na detailní popis křivočarého prostoru a jeho vyjádření pomocí Bézierových ...
 • Optimalizace tvaru výfukových svodů 

  Navrátil, Dušan
  V této práci je vyvinut systém pro multikriteriální optimalizaci tvaru výfukových svodů včetně počátečního návrhu svodů. Prostor řešení je prohledáván na základě evolučních algoritmů. Ohodnocení tvaru výfukových svodů ...
 • Vývoj software řízený testem 

  Navrátil, Dušan
  Tato bakalářská práce představuje agilní metodologii zvanou vývoj řízený testy a ilustruje její použití na ukázkovém příkladě pomocí testovacího nástroje. Během ilustrace jsou vysvětleny techniky sloužící k dosažení cíle ...