Now showing items 1-9 of 9

 • Elipsometrie tenkých vrstev 

  Novotný, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá studiem stárnutí tenkých vrstev Co a Cu na Si substrátu, připravených metodou IBAD. Proces stárnutí vrstev v závislosti na době vystavení vlivu atmosféry za pokojových podmínek je sledován ...
 • Futurama business park - objekt C, stavebně technologická příprava 

  Okrouhlý, Petr
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologické přípravy novostavby Futurama business park - objekt C. V této diplomové práci je řešeno provádění zemních prací, základových konstrukcí a železobetonového monolitického ...
 • Hotel v Čeladné - stavebně technologický projekt 

  Janek, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřená na přípravu realizační fáze Hotelu MIURA v obci Čeladná. V práci popisuji jednotlivé technologické etapy realizace této stavby, technologie provádění hydroizolačního systému hlavního objektu ...
 • Objekt výzkumného centra v Brně - příprava realizace stavby 

  Dvorník, Pavel
  V diplomové práci jsou vypracovány vybrané části stavebně - technologického projektu kampusu Masarykovy university v Brně, pavilonu A29. Tento objekt bude sloužit jako výzkumné centrum. Stavba obsahuje 11 stavebních objektů, ...
 • Rozšíření kapacity MŠ Slavkov u Brna – stavebně technologický projekt 

  Durčák, Petr
  Diplomová práce se zaobírá stavebně technologickým projektem rozšířením kapacit mateřské školky Zvídálek ve Slavkově u Brna. Práce obsahuje řešení zařízení staveniště, technologický předpis montáže hydroizolace, harmonogram, ...
 • Stavebně technologický projekt rekonstrukce pavilonu "A" nemocnice Havlíčkův Brod 

  Klofáč, Radek
  Hlavním předmětem práce je stavebně technologický projekt rekonstrukce pavilonu "A" nemocnice Havlíčkův Brod. Na toto téma budou zpracovány potřebné dokumenty pro stavební přípravu stavby.Pro rekonstrukci tohoto objektu ...
 • Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií 

  Čudek, Vladimír
  Tato práce se zabývá využitím spektroskopické reflektometrie v oblasti studia mazacích filmů v EHD kontaktu. Jedná se o optickou metodu, pomocí které je možné studovat u tenkých vrstev jejich tloušťku i index lomu. Hlavní ...
 • Vybrané části STP pro výstavbu administrativně bytového komplexu Sochorova 

  Dvořák, Marian
  Diplomová práce řeší vybrané části stavebně-technologického projektu administrativně-bytového komplexu Sochorova v Brně, Žabovřeskách. Obsahuje stavebně-technologickou studii 1.etapy se stručným popisem postupu výstavby, ...
 • Výstavba školy Rajhrad – stavebně technologická příprava 

  Kijonka, Jakub
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby střední školy v Rajhradě. Tato příprava zahrnuje časový a finanční plán stavby, technologický předpis železobetonového monolitického skeletu, časový ...