Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamické vytváření grafických uživatelských rozhraní pro internetové aplikace 

    Navrátil, Ladislav
    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px 'Times New Roman'} Hlavním námětem této bakalářské práce jsou Rich Internet Applications (RIA), webové aplikace simulující desktopové programy. V práci je popsán komplexní ...
  • Návrh marketingového mixu společnosti 

    Caklová, Gabriela
    Cílem této práce je návrh nového marketingového mixu společnosti DEJSIBIO s.r.o. se zaměřením na zvýšení počtu zákazníků. K řešení stanoveného cíle bylo využito SLEPT, Porterovy a SWOT analýzy doplněné o marketingový ...