Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh rozvoje motivačního programu vybraného podniku 

  Navrátil, Luděk
  Bakalářská práce analyzuje prvky současného motivačního programu společnosti XY, a. s., nejsilnejšího konkurenta a také spokojenost zaměstnanců prostřednictvím dotazníkového šetření. Z provedených analýz vyplynuly závěry, ...
 • Robotický manipulátor 

  Navrátil, Luděk
  Cílem práce bylo navrhnout řídící systém pro robotický manipulátor s využitím počítačového vidění. V průběhu práce byl zhotoven experimentální robotický manipulátor a navržena elektronická řídící jednotka schopná přijímat ...
 • Zhodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Navrátil, Luděk
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci vybraného podniku v letech 2008 – 2010. V průběhu zpracování jsou vymezeny teoretická východiska, na která navazuje aplikace vybraných metod strategické a finanční analýzy. Vyvozené ...