Now showing items 1-2 of 2

  • Robotický manipulátor 

    Navrátil, Luděk
    Cílem práce bylo navrhnout řídící systém pro robotický manipulátor s využitím počítačového vidění. V průběhu práce byl zhotoven experimentální robotický manipulátor a navržena elektronická řídící jednotka schopná přijímat ...
  • Zhodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

    Navrátil, Luděk
    Diplomová práce analyzuje finanční situaci vybraného podniku v letech 2008 – 2010. V průběhu zpracování jsou vymezeny teoretická východiska, na která navazuje aplikace vybraných metod strategické a finanční analýzy. Vyvozené ...