Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukční návrh dvoukuličkového simulátoru kontaktu 

  Navrátil, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit konstrukční návrh dvoukuličkového simulátoru kontaktu, který by umožnil další zkoumání jevu hladovění, konkrétně poměry distribuce mazivových filmů na dva valivé elementy s geometrií ...
 • Laboratorní přípravek pro demonstraci linkových kódů 

  Navrátil, Marek
  Tato bakalářská práce má za cíl návrh a realizaci laboratorního zařízení pro generování linkových kódů. V teoretické práci je popsán digitální přenos informaci a jednotlivé linkové kódy. Praktická část práce se zabývá ...
 • Monitorovací systém kotelny 

  Navrátil, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem monitorovacího systému pro kotelny na tuhá paliva. V první kapitole jsou popsány senzory, které se nejčastěji v kotelnách používají, včetněpopsáníprincipučinnosti.Hlavnímobsahemprác ...
 • Replenishment Differences in EHL Contact Lubricated by New andIn-bearings-aged Grease 

  Navrátil, Marek; Košťál, David; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2020-03-17)
  Contact replenishment differences between new and aged grease are studied using ball-on-disc optical fluorescence. Threedifferent greases were aged in rolling bearings for 30 –50 % of their predicted life. A ...
 • Vliv stárnutí plastického maziva na jeho chování v blízkém okolí elastohydrodynamického kontaktu 

  Navrátil, Marek
  Cílem diplomové práce je popsat rozdíly v chování plastického maziva podle stáří. Pro pozorování maziva v okolí kontaktu po zastavení je použita optická fluorescence, což umožňuje měřit tloušťku maziva i v případě nesouvislé, ...