Now showing items 1-3 of 3

 • Algoritmy hledání shluků řešení diofantické rovnice popisující resonanci Rossbyho vln 

  Leško, Samuel
  Tato prace se zabyva zkoumanim meteorologickeho fenomenu atmosferickych vln z hle- diska teorie cisel a algebry. Z fyzikalniho popisu dynamiky systemu techto vln vyplyva diofanticka rovnice, jejiz reseni tvori ve dvourozmerne ...
 • Aplikace řídkých reprezentací dat 

  Navrátilová, Barbora
  Cílem této práce je přiblížení problematiky řídké reprezentace dat a ukázka praktických aplikací v oblasti zpracování řídkého signálu. K řešení bylo použito metod z oblasti konvexní optimalizace. Byla řešena úloha odstranění ...
 • Kvadratické polynomy nad binárními poli 

  Navrátilová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá kvadratickými polynomy nad binárními poli, které indukují bijekci. Stanovíme podmínky bijekce na konktrétním binárním poli s výhledem dalšího zkoumání polynomiálních automorfismů indukujících ...