Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh obytné zóny v obci Uničov 

    Navrátilová, Iveta
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny v obci Uničov. Byla zde navržena nová pozemní komunikace, rozmístění stavebních parcel a vyřešení statické dopravy. Byly navrhnuty 3 varianty obytné zóny. Nejvhodnější ...