Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza prvků v potravních doplňcích 

  Motlová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice potravních doplňků, minerálních prvků a jejich stanovení v doplňcích stravy. Cílem práce bylo vypracování literární rešerše zaměřené na potravní doplňky, minerální prvky v nich ...
 • Kvalita pitných vod v Moravskoslezském kraji 

  Diblíková, Michaela
  Cílem této práce bylo zjištění kvality vod vyrobených a spotřebovávaných v Moravskoslezském kraji metodami používanými v laboratoři Morava a. s. Na základě statistického zpracování výsledků analýz za období let 2005 až ...
 • Metody speciační analýzy sloučenin arsenu. 

  Navrátilová, Jana
  Speciační analýza arsenu v různých matricích s využitím HPLC/ICPMS byla předmětem této práce. Toxicita arsenu závisí na oxidačním stavu a formě, ve které je přítomen. Znalost zastoupení specií arsenu je nutná k hodnocení ...
 • Mikrobiologie vína 

  Valicová, Markéta
  Cílem práce bylo zkoumání množství a složení mikroflóry v průběhu výroby červeného vína. Studie byla provedena ve třech vinařstvích Velkopavlovické vinařské oblasti, které se od sebe liší technologickými kroky. Již v průběhu ...
 • Podnikatelský záměr na založení cukrárny 

  Luňáčková, Michaela
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro podnikatelský záměr založení podniku v centru města Brna zabývající se prodejem cupcakes a mraženého jogurtu. Návrh podnikatelského plánu vychází ze ...
 • Posouzení environmentální zátěže u strojírenských výrobků/procesů 

  Navrátilová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení environmentální zátěže korunkového uzávěru láhví. V teoretické části jsou popsány současné globální problémy životního prostředí a~vybraná ekologická legislativa, která se může ...
 • Rešeršní studie zubních implantátů zaváděných do horní čelisti 

  Navrátilová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena řešeršní studii zubních implantátu v horní čelisti. Horní čelist je specifická kvalitou kostní tkáně a množstvím prostoru, který poskytuje pro im- plantaci. Práce uvádí možné problémy při ...