Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

    Navrátilová, Nikola
    Diplomová práce se zaměřuje převážně na návrh komunikačního mixu vybraného podniku. Je rozdělena na tři hlavní části. První část je zaměřena na teoretická východiska k dané problematice, vymezuje základní definice a pojmy ...