Now showing items 1-3 of 3

 • Rekonstrukce komunikace III/00222 mezi silnicí II/425 a obcí Ladná 

  Navrátilová, Pavlína
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rekonstrukce stávající pozemní komunikace III/00222 podle novelizované ČSN 73 6101. Tato rekonstrukce je prostorově omezená. Studie zahrnuje návrh nových návrhových prvků a návrh ...
 • Využití R-materiálu v asfaltových směsích s pojivem typu PMB 

  Navrátilová, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřena na využití R-materiálu v asfaltových směsích s pojivem typu PMB. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je popsáno získávání R-materiálu pomocí frézování ...
 • Založení malého podniku 

  Navrátilová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru založení dětské skupiny. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická část definuje legislativní rámec vztahující se k založení podniku, ve druhé části je provedena ...