Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Navrátilová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků. Analýza spokojenosti zákazníků je zaměřena na dva důležité segmenty - na konečného zákazníka a na ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Navrátilová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřená na finanční analýzu a zhodnocení výkonnosti společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v letech 2010 – 2013. V praktické části je provedena analýza hospodaření ...
 • Návrh dalšího rozvoje firmy 

  Smetková, Lenka
  Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy ABC zabývající se především poskytováním internetového připojení. Základem návrhu je analýza současného stavu firmy a potřeb trhu ve vybrané oblasti Olomouce. První část práce ...
 • Podnikatelský plán pro založení maloobchodní prodejny 

  Volfová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru na založení maloobchodní prodejny a internetového obchodu v oblasti korálkových potřeb. Zvláštní pozornost při sestavení tohoto podnikatelského plánu je ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřského centra 

  Jiroutová, Kateřina
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení mateřského centra v Rychnově nad Kněžnou. Podnikatelský plán vychází z nalezené tržní mezery, která vzniká převisem poptávky po službách mateřských škol nad ...
 • Podnikatelský plán pro založení svatebního salónu 

  Čapková, Martina
  Diplomová práce se zabývá založením reálného podnikatelského záměru v oblasti služeb. Konkrétně se jedná o služby svatebního salónu. V podnikatelském plánu jsou obsažena všechna důležitá kritéria pro založení tohoto druhu ...
 • Podnikatelský plán pro založení výrobny slaného pečiva 

  Peňázová, Pavlína
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení malého podniku, který vyrábí slané preclíky a dodává je do různých pohostinských zařízení, internetového obchodu a kamenných prodejen. Práce je rozdělena na tři ...