Now showing items 1-2 of 2

  • Design dozimetru 

    Navrátilová, Sára
    Zadáním bakalářské práce je návrh designu dozimetru. Práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu. Cílem je vytvoření designérského návrhu, který bude respektovat technické, ergonomické a estetické požadavky zadaného tématu.
  • Design vany pro porod do vody 

    Navrátilová, Sára
    Tématem diplomové práce je design vany pro porod do vody. Za cíl si klade zlepšení tvarových, ergonomických a bezpečnostních parametrů ve srovnání se současnými zástupci. Výsledný návrh je nový produkt, který je vhodný pro ...