Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce plagiátů programových kódů 

    Nečadová, Anežka
    Práce uvádí definice pojmu plagiátorství a zaměřuje se především na řešení tohoto problému na akademické půdě. Hlavním tématem je detekce plagiátu. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky procesu detekce a zvláštní pozornost ...
  • Segmentace EEG signálů 

    Nečadová, Anežka
    Předmětem této bakalářské práce je seznámení se signálem EEG. Jsou zde rozebrány jeho vlastnosti, použití a způsoby zpracování. Hlavní část se zabývá segmentací EEG signálu. Dvě metody segmentace jsou realizovány v programu ...