Now showing items 1-1 of 1

  • Nosná konstrukce bytového domu Palackého třída 24, Brno 

    Nečas, Daniel
    Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce bytového domu. Založení je realizováno prostřednictvím soustavy základových pásů. Hlavními nosnými prvky ve svislém směru jsou nosné zděné stěny. Nosné vodorovné konstrukce ...