Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh strategie vedení a rozšíření firmy NEKR spol. s r.o. 

    Nečas, Jakub
    Bakalářská práce „Návrh strategie řízení a rozšíření firmy NEKR spol. s r.o. analyzuje problémy, které souvisejí s možnostmi rozvoje společnosti s ručením omezeným. Obsahuje návrh strategie firmy, která povede stávající ...
  • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Olomouc 

    Nečas, Jakub
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Olomouc. Analytická část je pak věnována zjištění aktuálního stavu na trhu práce v tomto okrese a následně jsou navrhnuta opatření, která by mohla přispět ...