Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informačního systému 

    Nečas, Jan
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout dílčí segment informačního systému pro fakultní nemocnici Brno, který bude sledovat nápor na jednotlivé ambulance a pohyby hospitalizovaných pacientů v rámci celé organizace.
  • Návrh informačního systému 

    Nečas, Jan
    Cílem této diplomové práce je navrhnout informační systém pro správu identit, který bude poskytovat správu jejich životního cyklu s napojením na personální systém. Správu oprávnění a rozhraní pro napojení systémů fungujících ...