Now showing items 1-3 of 3

 • Most na místní komunikaci přes silnici II/464 

  Zalubel, Tomáš
  Bakalářská práce řeší most na místní komunikaci přes silnici II/464. Konstrukce je navrhována ve třech variantách. Vybraná byla předpjatá desková konstrukce délky 24 metrů uvažovaná jako prostý nosník. Výpočet zatížení je ...
 • Využití zkušebních prefabrikátů pro most na místní komunikaci 

  Hanzlík, Petr
  Tématem bakalářské práce je využití zkušebního prefabrikátu pro most na místní komunikaci. Účinky od zatížení na nosnou konstrukci jsou řešeny metodou spolupůsobící šířky. Práce se věnuje posouzení konstrukce podle mezních stavů.
 • Výpočet původního deskového mostu 

  Luliak, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá únosností prostě uložených deskových mostů. Hlavním obsahem je srovnání rozdílů únosností počítaných dle ČSN, platných mezi lety 1915 a 1935, s výpočtem únosností dle ČSN EN, které platí v současné ...